Eplefestivalen 2021 er avlyst

2021 ER AVLYST

Det er veldig trist at vi også nå ser oss nødt til å avlyse EPLEFESTIVALEN  i 2021 . Dette selvfølgelig grunnet situasjonen vi var i, og spesielt mht. pålagte smitteverns-regler. Da vi nå har opparbeidet et publikum på rundt 3000-4000 mennesker, føler vi dette ikke forsvarlig verken overfor medlemmene i Hvaler Bondelag og Hvaler Hagelag, som i årskullet vært ansvarlig for arrangementet.

EPLEFESTIVALEN 2022 håper vi vil la seg gjennomføre og DA SATSES DET FOR FULLT!

2020

I år hadde vi også gledet oss til å presentere ny hjemmeside, med mye informasjon for store og små, besøkende og utstillere, nye konkurranser for barna og mye mer, men Korona satte en stopper for det. Men, la oss tenke nytt i sammen. På denne siden får utstillere mulighet til en digital salgsbod, og besøkende kan i trygge omgivelser ta en reise på markedet. Vi håper dere vil benytte anledningen til et besøk, slik at vi holder både eplekaken og Eplefestivalen varm til verden igjen lar oss møtes.

Vi vil også løpende se hvorvidt det er aktiviteter rundt temaet epler som kan settes i gang, og vil publisere dette på facebook-siden, men det må ikke påregnes noe før tidlig høst.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, så bare ta kontakt, og vi jobber mot en fantastisk Eplefestival i 2021!

Med ønske om en strålende sommer, og en god eplehøst!