Eplefestivalen 2021

2021

Det var veldig trist at vi så oss nødt til å avlyse EPLEFESTIVALEN  i 2020. Dette selvfølgelig grunnet situasjonen vi var i, og spesielt mht. smittevern. Da vi nå har opparbeidet et publikum på rundt 3000 mennesker, så var det ikke forsvarlig, ei heller tillatt å gjennomføre. 

EPLEFESTIVALEN 2021 håper vi vil la seg gjennomføre og planleggingen går for fullt!

Nytt av året er samarbeidet med HVALER BONDELAG som nå pågår og som har gitt oss mye energi og mange nye flotte innspill.

2020

I år hadde vi også gledet oss til å presentere ny hjemmeside, med mye informasjon for store og små, besøkende og utstillere, nye konkurranser for barna og mye mer, men Korona satte en stopper for det. Men, la oss tenke nytt i sammen. På denne siden får utstillere mulighet til en digital salgsbod, og besøkende kan i trygge omgivelser ta en reise på markedet. Vi håper dere vil benytte anledningen til et besøk, slik at vi holder både eplekaken og Eplefestivalen varm til verden igjen lar oss møtes.

Vi vil også løpende se hvorvidt det er aktiviteter rundt temaet epler som kan settes i gang, og vil publisere dette på facebook-siden, men det må ikke påregnes noe før tidlig høst.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, så bare ta kontakt, og vi jobber mot en fantastisk Eplefestival i 2021!

Med ønske om en strålende sommer, og en god eplehøst!